Remy

WYDZIAŁ MECHANICZNO-KONSTRUKCYJNY

Wykonuje kompletne urządzenia, podzespoły i części zamienne dla przemysłu ciężkiego:

 • stacje zwrotne,
 • części do przekładni zębatych,
 • zasypy,
 • kesony i skrzynie wodne chłodzące poszycie pieców metalurgicznych,
 • suszarnie, mieszalniki, osadniki i szlamowniki.

Wykonuje systemy transportu technologicznego:

 • przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, kubełkowe, ślimakowe itp.,
 • rurociągi i gazociągi,
 • estakady, wiadukty.

Posiadamy duże doświadczenie w produkcji pierścieni formujących do pras kształtujących, wytłaczających i brykietujących.

Realizuje prace konstrukcyjno-spawalnicze w tym:

 • konstrukcje stalowe wielkogabarytowe, mostowe, kwasoodporne w tym prefabrykację pieców hutniczych,
 • konstrukcje ze stali austenitycznej Sandvik SX,
 • instalacje odciągów miejscowych, odpylania i odsiarczania gazów,
 • kompensatory soczewkowe.

Urządzenia i zbiorniki wymagające odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT):

 • zbiorniki ciśnieniowe,
 • zbiorniki do materiałów trujących i żrących,
 • wymienniki cieplne,
 • podgrzewacze.

Regenerację części maszyn i podzespołów urządzeń przemysłowych.

Usługi frezarskie, szlifierskie, tokarskie i ślusarskie oraz w zakresie spawania, cięcia
blach oraz obróbki plastycznej blach i profilowanych kształtowników hutniczych.

Przy realizacji zadań wykorzystuje następujące technologie produkcji:

 • obróbkę skrawaniem,
 • cięcie blach, gazowo-plazmowe, na wypalarce sterowanej CNC,
 • obróbkę plastyczną
  • na zimno,
  • na gorąco,
 • obróbkę cieplno-chemiczną (maksymalne gabaryty 900x500x1200 mm):
  • ulepszanie cieplne,
  • nawęglanie w proszkach.