Remy

HISTORIA

Początki działalności Spółki związane są z restrukturyzacją KGHM Polska Miedź S.A., która polegała głównie na wydzieleniu ze struktur Huty Miedzi „Głogów” wydziałów utrzymania ruchu i służb remontowych. W wyniku restrukturyzacji głogowskiego oddziału KGHM z początkiem 1997 roku wyodrębniono trzy podmioty gospodarcze, które przejęły utrzymanie ruchu dwóch głogowskich hut:

  • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „REMY” Sp. z o.o.
  • Mechaniczne Serwisy Remontowe „SUWIR” Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Konstrukcyjno-Mechaniczne „HUTMECH” Sp. z o.o.

Na rzecz Spółek przekazane zostało wyposażenie, maszyny, urządzenia i inne środki produkcji, sprzęt, wartości niematerialne i prawne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wykwalifikowaną załogę z wieloletnim doświadczeniem.
W przeciągu kilku lat następowały zmiany własnościowe i organizacyjne tych Spółek, a z początkiem 2004 roku nastąpiła ich ostateczna konsolidacja w jeden podmiot gospodarczy – REMY Sp. z o.o.