Remy

ZATRUDNIENIE

Wraz z rozwojem i rozszerzaniem zakresu działalności Spółki rosło również zatrudnienie, które na dzień dzisiejszy wynosi około 300 pracowników. Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę techniczną oraz grupy wykonawcze z dużym doświadczeniem, doceniane szczególnie przez klientów z branży metalurgicznej, gdzie najkrótszy choćby przestój pociąga za sobą znaczne straty, nie do odrobienia w warunkach ciągłej, dwudziestoczterogodzinnej produkcji hut.