Remy

O firmie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000082551

NIP: 693-19-74-658

REGON: 390947119

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000,00 zł