Remy

CERTYFIKATY

Każde przedsięwzięcie wykonywane w naszej firmie jest realizowane w sposób rzetelny i profesjonalny, z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników.

Od 2008 roku utrzymujemy i doskonalimy nasz Zintegrowany System Zarządzania oraz poddajemy go corocznej ocenie i weryfikacji przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

W chwili obecnej nasz certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania aktualnych wydań norm:

 • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego
 • ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 3834-2 – System Zarządzania Jakością w spawalnictwie – pełne wymagania jakości

Posiadamy również Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla wyrobów budowlanych w zakresie konstrukcyjnych wyrobów metalowych i elementów pomocniczych – wykonujemy konstrukcyjne elementy stalowe w klasach wykonania EXC1, EXC2 oraz EXC3 według normy EN 1090.

Prace realizujemy także w oparciu o posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Spawalnictwa.

Posiadamy następujące świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia:

 • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa o zakwalifikowaniu do I Grupy Zakładów Dużych.
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 • Uprawnienia UDT do wykonywania napraw kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
 • Uprawnienia UDT do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych.
 • Uprawnienia UDT do wykonywania napraw oraz modernizacji suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stałych i szynowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych, dźwigników i przeciągarek pojazdów szynowych.
 • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych.
 • Świadectwo Podwykonawcy Uznanego UDT w zakresie wykonywania badan laboratoryjnych.