Remy

CERTYFIKATY

Każde przedsięwzięcie wykonywane jest w naszej firmie rzetelnie i profesjonalnie, ponieważ bazujemy na zintegrowanym systemie zarządzania, zgodnym z normami:

  • EN ISO 9001.
  • EN ISO 14001.
  • PN-N – 18001.

Prace realizujemy w oparciu o posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Spawalnictwa.
Wdrożyliśmy i stosujemy wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą EN ISO 3834-2.
Wdrożyliśmy oraz stosujemy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001.
Posiadamy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie konstrukcyjnych wyrobów metalowych i elementów pomocniczych – konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 według normy EN 1090.

Posiadamy następujące świadectwa kwalifikacyjne i uprawnienia:

  • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa o zakwalifikowaniu do I Grupy Zakładów Dużych.
  • Uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
  • Uprawnienia UDT do wykonywania napraw kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
  • Uprawnienia UDT do wykonywania napraw oraz modernizacji suwnic, wciągarek, wciągników, żurawi przenośnych, przewoźnych, samojezdnych, stałych i szynowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych, dźwigników i przeciągarek pojazdów szynowych.
  • Uprawnienia UDT do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych.
  • Świadectwo Podwykonawcy Uznanego UDT w zakresie wykonywania badan laboratoryjnych.