Remy

Oferta

Działalność Spółki opiera się na usługowym charakterze realizowanych prac. Posiadamy różnorodne możliwości wykonawcze w zakresie produkcji maszyn, urządzeń, podzespołów oraz części zamiennych dla przemysłu ciężkiego w oparciu o dokumentację techniczną powierzoną przez klienta. Szczególnie duże doświadczenie posiadamy w produkcji i remontach pieców, maszyn i urządzeń metalurgicznych oraz wydziałów produkcji kwasu siarkowego.

Dysponujemy potencjałem do prowadzenia kompleksowych prac w zakresie prefabrykacji, serwisu, remontu i montażu w obszarach: budownictwa przemysłowego, prac konstrukcyjno-mechanicznych, wytwarzania i wykonywania naprawy urządzeń ciśnieniowych, wykonywania napraw i modernizacji urządzeń dźwignicowych, instalacji energetycznych, środków transportu wewnątrzzakładowego.
Jesteśmy firmą, jedną z niewielu w kraju, z dużą praktyką i doświadczeniem, specjalizującą się  w wykonawstwie powłok chemoodpornych. Wykonujemy metodą klejenia podciśnieniowego powłoki chemoodporne w zbiornikach, aparatach i różnego typu reaktorach. Dysponujemy najnowszej generacji urządzeniami do zgrzewania i spawania tworzyw termoplastycznych.
Posiadany przez nas park maszynowy i różnorodne nowoczesne środki produkcji pozwalają na szybką realizację zadań o bardzo wysokiej jakości.