Remy

Realizacje

REMY Sp. z o.o. od wielu lat realizuje jako samodzielny wykonawca, jak również współwykonawca, kompleksowe remonty i inwestycje dla przemysłu ciężkiego. Udział w takim projekcie jak „Budowa instalacji oczyszczającej gazy odlotowe z pieców anodowych obrotowych i stacjonarnych Huty Miedzi Głogów II przyczyniły się do uzyskania przez całą budowę, nagrody w postaci wyróżnienia w konkursie „Budowa Roku 2003” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Najważniejsze zrealizowane zadania inwestycyjne, którymi Spółka może się poszczycić to m.in.

 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont wozów anodowych – 2023 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” – Prace w ramach zadania pn. „Odtworzenie odpylni Pieców Anodowych na terenie HM Legnica” – 2023 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont wymiennika ciepła E502 – 2023 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” – Wymiana gazociągu po FKS na wlocie do instalacji Solinox – 2023 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój – Remont węzła kontaktowego FKS – 2023 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – P-22. Modernizacja zbiornika zasypowego do podawania rozdrobnionego złomu miedzi do pieca zawiesinowego w Wydz.P-22 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont maszyny uśredniającej nr 1 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „CEDYNIA” – Świadczenie prac konserwacyjnych i naprawczych urządzeń odpylni gazów procesowych Pieca Asarco – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont ścian pompowni granulacji żużla na Wydz. P-23 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „P-23. Instalacja dozowania węglanu sodu do pieców konwertorowych” – 2022 r.
 • ZWR – Dostawa części do suszarek – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMG II – Remont znaczący Pieca Zawiesinowego – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont przenośników zgrzebłowych 502 i 503 SALA na Wydz. P-23 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont Suszarni Parowej P-21 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont znaczący układu transportu pyłów zwrotnych OPZ na Wydz. P-22 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont chłodni prędkościowych na Wydz. P-23 – 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMGII – Remont gazociągu z KO do EF i od EF do skrubera RFS gazociągu obejściowego – 2022 r.
 • KGHM ZANAM S.A – Postój HMGII – Remont znaczący wymiennika ciepła E202B 2022 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Regeneracja i wymiana wymurowania zbiorników wagowych i pośrednich maszyn odlewniczych – 2021 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” Wykonanie, dostawa i montaż wraz z niezbędną izolacją instalacji wodnych, sprężonego powietrza, spustu awaryjnego oleju w ramach „P-31. Zabudowa instalacji do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza z gazami procesowymi z pieców Dorschla – etap II” – 2021 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” Wykonanie i dostawa kokil i elementów kokil do produkcji kesonów – 2021 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Modernizacja odpylni gazów – chłodnia dwusekcyjna – 2021 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-24 Wymiana maszyny karuzelowej dla pieców anodowych stacjonarnych wraz z modernizacją odciągów i instalacji odpylania – roboty budowlano-montażowe – 2021 r.
 • BIPROMET S.A. – Kompleksowy montaż mechaniczny instalacji wraz z niezbędnymi demontażami i izolacją termiczną z wyłączeniem adsorbera i estakady kablowo-instalacyjnej – 2020 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „P-23. Zabudowa  nowych dmuchaw powietrza technologicznego dla potrzeb pieców konwertorowych HMG-II – 2020 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” – Wykonanie i dostawa części zamiennych dla podstawowych agregatów HML w latach 2020-2022
 • ZUW URBEX Sp. z o.o. – Zabudowa gazociągów obejściowych w obszarze Wydziału P-6 – 2020 r.
 • KGHM ZANAM S.A. – HMG – Wykonanie usług w zakresie obróbki skrawaniem i prac ślusarsko-warsztatowych – 2020 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Roboty budowlano – montażowe na Wydziale P-1, P-2, P-3, P-4 w ramach zadania pn. Optymalizacja technologii Pieca Zawiesinowego w HMG I – Etap 2. Postój HMG I 2020 – 2020 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonywanie napraw doraźnych na urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych HMG – 2019 r.
 • BIPROMET S.A. – HMG – P-24. Modernizacja odpylni WPAII w zakresie zwiększenia jej wydajności, ograniczania emisji niezorganizowanej z pieców anodowych, modernizacja układów odpylania stacjonarnych i obrotowych – 2019 r.
 • Automatyka-Miedź sp. z o.o. – Wykonanie prac w branży AKPiA oraz MSS w ramach instalacji podawania mielonego żużla poołowiowego – 2019 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – PG Instalacja podawania mielonego żużla poołowiowego do pieca zawiesinowego w HMG II – 2019 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMG I 2020 – Remont znaczący Pieca Zawiesinowego. Postój HMG I 2020 – Remont OPZ wraz z gazociągiem do FKS i IMO – 2019 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Postój HMG I 2020 – Remont znaczący wymiennika ciepła E502B – 2019 r.
 • METRACO – Wykonanie instalacji chłodzenia wyparek próżniowych w Zakładzie Hydrometalurgii – 2019 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” –  Remont znaczący wymiennika ciepła E502. Węzeł W-500 – 2018 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” –  Wymiana kabli elektroenergetycznych zasilających rozdzielnice 6kV OSR24/1 –           2018 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” –  P-1. Hermetyzacja stacji napinających taśmociągów koncentratów miedzi oraz taśmociągów galerii transportu koncentratu i materiałów wsadowych  – 2018 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Prace budowlano – montażowe przyłączy Instalacji Prażenia Koncentratu Cu- 2017 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wymiana maszyny rozlewniczej TM16 – roboty budowlano-montażowe. 2016 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie i zabudowa pierwszej wieży absorpcyjnej D302B. 2016 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie prefabrykacji i dostawy w Ramach „Instalacji Odpylania i Mokrego Odsiarczania Gazów Konwertorowych”. 2015 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Przekładki i zabezpieczenia sieci wod. – kan. w obrębie torów PZ i PE. 2015 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie modernizacji FKS w zakresie zabudowy dodatkowego rezerwowego skrubera RFS – węzeł 100 i 500. 2014 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” – Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego. 2014 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont pras walcowych nr I-V wraz z instalacjami odpylającymi w 2013/2014 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zabudowa zbiorników prażonki w rejonie palnika koncentratu i zbiornika IOS na szybie reakcyjnym Pieca Zawiesinowego. 2013 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-22. Zwiększenie pojemności roboczej zbiornika koncentratu nad Piecem Zawiesinowym. 2013 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-26. Wykonanie robót budowlano-montażowych – etap I. Program Modernizacji Pirometalurgii. 2013 r.
 • KGHM/O ZWR Polkowice – Modernizacja budynku Warsztatów Głównych w rejonie ZWR Polkowice. 2012 r.
 • Huta Miedzi „Cedynia” – Wykonanie robót w ramach budowy układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w H.M. Cedynia. 2012 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zmiana trasy dystrybucji oleju opałowego gat. III z Głównej Stacji Paliw do Wydziałowej Stacji Paliw. 2012 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Budowa osadnika Dorre’a dla zapewnienia realizacji potrzeb remontowych i technologicznych Stacji Filtracji Szlamów. 2011 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Dostawa i montaż konstrukcji stalowej w ramach budowy Bloku Gazowo-Parowego w Głogowie. 2011 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego. Wykonanie robót budowlano-montażowych. 2010 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla etapu Ib. 2010 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót modernizacyjnych w OSR22/1. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach „P-22. Wymiana instalacji chłodzenia trzonu PZ” oraz „P-22. Wymiana układu przygotowania dmuchu PZ”. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie, dostawa i montaż wymienników E501÷E507 dla zadania „P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego”. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Regeneracja elementów ciśnieniowych kotła odzysknicowego za piecem zawiesinowym.   2008 r.
 • ZGH „Bolesław” – Montaż wieży suszącej FKS I. 2008 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zabudowa oraz rozruch energomechaniczny i technologiczny urządzeń zespołu elektrofiltrów mokrych firmy LURGI BISCHOFF GmbH wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi fabryki kwasu siarkowego Wydziału P-6 HMG. 2007 r.
 • KGHM ECOREN – Roboty budowlane i montażowe instalacji do produkcji eluatów renowych wraz z rozruchem energomechanicznym – Huta Miedzi „Głogów”. 2007 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie prefabrykacji i zabudowy wymiennika ciepła E201 i E202. 2006 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P24 -Wykonanie montażu oraz rozruchu maszyny karuzelowej. 2006 r.
 • BIPROMET – Instalacja odpylania i odsiarczania gazów P. Zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • BIPROMET – Wykonanie węzła odwadniania i filtracji osadów poneutralizacyjnych w Hucie Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • KGHM ECOREN – Modernizacja Budynku Filtracji Szlamów oraz modernizacja pomieszczeń w Budynku Admin.-Socjal. – Huta Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Budowa węzła schładzania gazu (węzeł 100). 2005 r.
 • Huta Miedzi „Cedynia” – Wykonanie fundamentów i konstrukcji hali produkcyjnej wraz z fundamentami linii produkcyjnej walcówki beztlenowej. 2005 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Instalacja do usuwania NOX z kwasu siarkowego. 2004 r.
 • AMK KRAKÓW SA -Wydział Metalurgiczny – Odpylnia gazów dla pieców anodowych w Hucie Miedzi „Legnica”. 2004 r.
 • ZUW URBEX – Magazyn Rudy Pokruszonej wraz z konstrukcją estakady przenośników taśmowych w ZG „Rudna”. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont kapitalny Kotła Parowego Kp-6 na Wydziale Elektrociepłowni.   2004 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” – Wykonanie instalacji SOLINOX węzła odchlorowania i chłodzenia spalin. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-7 Zwiększenie zdolności produkcyjnej Hali Wanien – stacje transformatorowe przy OE-I i OE-II oraz przebudowa stacji transformatorowych nr 1-7. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Cedynia” – Modernizacja strefy załadowczej pieca Asarco. 2004 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Budowa instalacji oczyszczającej gazy odlotowe z pieców anodowych obrotowych i stacjonarnych Huty Miedzi „Głogów”. 2003 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Montaż i rozruch maszyny do przygotowania anod. 2003 r.
 • Huta Miedzi „Głogów”– Budowa instalacji odciągowo-oczyszczającej gazy z pieców anodowych obrotowych nr 1 i nr 2 oraz pieców anodowych stacjonarnych nr 4 i nr 5. 2002 r.
 • DISA – Montaż filtrów kasetowych wraz z wentylatorami COMBIFAB. 2001 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy dla nowo wybudowanych pieców anodowych obrotowych oraz dla istniejącego pieca stacjonarnego – Huta Miedzi „Głogów”. 2001 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy dla pieców obrotowo-wahadłowych na Wydziale Ołowiu Huty Miedzi „Głogów”. 2001 r.
 • Huta Miedzi „Głogów”– Usługi w zakresie remontu konstrukcji zbiorników i wykonania powłoki chemoodpornej w technologii spajania termoplastów (PP, PVDF, PFA, ECTFE) z pow. zbiorników. 2000 r.
1 2