Remy

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

  • Marek Urbaniak        – Prezes Zarządu
  • Jerzy Kołodziejczyk    – Członek Zarządu – Z-ca Dyrektora Zakładu
  • Sławomir Biliński       – Pełnomocnik Zarządu – Koordynator ds Przygotowania                                                                                                   Inwestycji i Realizacji Remontów