Category Archives: Aktualności PL

Rzetelność i profesjonalizm

Każde przedsięwzięcie wykonywane jest w naszej firmie rzetelnie i profesjonalnie, ponieważ bazujemy na zintegrowanym systemie zarządzania, zgodnym z normami:

  • EN ISO 9001.
  • EN ISO 14001.
  • PN-N – 18001.

Prace realizujemy w oparciu o posiadane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, Ministerstwa Infrastruktury oraz Instytutu Spawalnictwa.
Wdrożyliśmy i stosujemy wymagania jakości w spawalnictwie zgodnie z normą EN ISO 3834-2.
Wdrożyliśmy oraz stosujemy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001.
Posiadamy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji w zakresie konstrukcyjnych wyrobów metalowych i elementów pomocniczych – konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 według normy EN 1090.