Remy

Realizacje

REMY Sp. z o.o. od wielu lat realizuje jako samodzielny wykonawca, jak również współwykonawca, kompleksowe remonty i inwestycje dla przemysłu ciężkiego. Udział w takim projekcie jak „Budowa instalacji oczyszczającej gazy odlotowe z pieców anodowych obrotowych i stacjonarnych Huty Miedzi Głogów II? przyczyniły się do uzyskania przez całą budowę, nagrody w postaci wyróżnienia w konkursie „Budowa Roku 2003” organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Najważniejsze zrealizowane zadania inwestycyjne, którymi Spółka może się poszczycić to m.in.

Lata 1997 ? 2015:                                                                                    

 • remonty cykliczne agregatów hutniczych i pieców odpylni fabryk kwasu siarkowego.

Lata 2000 ? 2005:

 • Huta Miedzi „Głogów”– Usługi w zakresie remontu konstrukcji zbiorników i wykonania powłoki chemoodpornej w technologii spajania termoplastów (PP, PVDF, PFA, ECTFE) z pow. zbiorników. 2000 r.
 • DISA – Montaż filtrów kasetowych wraz z wentylatorami COMBIFAB. 2001 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy dla nowo wybudowanych pieców anodowych obrotowych oraz dla istniejącego pieca stacjonarnego – Huta Miedzi „Głogów”. 2001 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Instalacja odciągowo-oczyszczająca gazy dla pieców obrotowo-wahadłowych na Wydziale Ołowiu Huty Miedzi „Głogów”. 2001 r.
 • Huta Miedzi „Głogów”– Budowa instalacji odciągowo-oczyszczającej gazy z pieców anodowych obrotowych nr 1 i nr 2 oraz pieców anodowych stacjonarnych nr 4 i nr 5. 2002 r.
 • AMK KRAKÓW SA – Budowa instalacji oczyszczającej gazy odlotowe z pieców anodowych obrotowych i stacjonarnych Huty Miedzi „Głogów”. 2003 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Montaż i rozruch maszyny do przygotowania anod. 2003 r.
 • Huta Miedzi „Głogów? – Instalacja do usuwania NOX z kwasu siarkowego. 2004 r.
 • AMK KRAKÓW SA -Wydział Metalurgiczny – Odpylnia gazów dla pieców anodowych w Hucie Miedzi „Legnica”. 2004 r.
 • ZUW URBEX – Magazyn Rudy Pokruszonej wraz z konstrukcją estakady przenośników taśmowych w ZG „Rudna”. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Remont kapitalny Kotła Parowego Kp-6 na Wydziale Elektrociepłowni.   2004 r.
 • Huta Miedzi „Legnica” ?Wykonanie instalacji SOLINOX węzła odchlorowania i chłodzenia spalin. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-7 Zwiększenie zdolności produkcyjnej Hali Wanien – stacje transformatorowe przy OE-I i OE-II oraz przebudowa stacji transformatorowych nr 1-7. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Cedynia” – Modernizacja strefy załadowczej pieca Asarco. 2004 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Budowa węzła schładzania gazu (węzeł 100). 2005 r.
 • Huta Miedzi „Cedynia” – Wykonanie fundamentów i konstrukcji hali produkcyjnej wraz z fundamentami linii produkcyjnej walcówki beztlenowej. 2005 r.

Od 2006 r. :

 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie prefabrykacji i zabudowy wymiennika ciepła E201 i E202. 2006 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P24 -Wykonanie montażu oraz rozruchu maszyny karuzelowej. 2006 r.
 • BIPROMET – Instalacja odpylania i odsiarczania gazów P. Zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • BIPROMET – Wykonanie węzła odwadniania i filtracji osadów poneutralizacyjnych w Hucie Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • KGHM ECOREN – Modernizacja Budynku Filtracji Szlamów oraz modernizacja pomieszczeń w Budynku Admin.-Socjal. – Huta Miedzi „Głogów”. 2006 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zabudowa oraz rozruch energomechaniczny i technologiczny urządzeń zespołu elektrofiltrów mokrych firmy LURGI BISCHOFF GmbH wraz z instalacjami i urządzeniami towarzyszącymi fabryki kwasu siarkowego Wydziału P-6 HMG. 2007 r.
 • KGHM ECOREN – Roboty budowlane i montażowe instalacji do produkcji eluatów renowych wraz z rozruchem energomechanicznym – Huta Miedzi „Głogów”. 2007 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Regeneracja elementów ciśnieniowych kotła odzysknicowego za piecem zawiesinowym.   2008 r.
 • ZGH „Bolesław” – Montaż wieży suszącej FKS I. 2008 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót modernizacyjnych w OSR22/1. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach „P-22. Wymiana instalacji chłodzenia trzonu PZ” oraz „P-22. Wymiana układu przygotowania dmuchu PZ”. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Wykonanie, dostawa i montaż wymienników E501÷E507 dla zadania „P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego”. 2009 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego. Wykonanie robót budowlano-montażowych. 2010 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-6. Odtworzenie Fabryki Kwasu Siarkowego. Wykonanie robót budowlano-montażowych dla etapu Ib. 2010 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Budowa osadnika Dorre’a dla zapewnienia realizacji potrzeb remontowych i technologicznych Stacji Filtracji Szlamów. 2011 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Dostawa i montaż konstrukcji stalowej w ramach budowy Bloku Gazowo-Parowego w Głogowie. 2011 r.
 • KGHM/O ZWR Polkowice – Modernizacja budynku Warsztatów Głównych w rejonie ZWR Polkowice. 2012 r.
 • Huta Miedzi ?Cedynia? – Wykonanie robót w ramach budowy układu odpylającego gazy procesowe linii Contirod w H.M. Cedynia. 2012 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zmiana trasy dystrybucji oleju opałowego gat. III z Głównej Stacji Paliw do Wydziałowej Stacji Paliw. 2012 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – Zabudowa zbiorników prażonki w rejonie palnika koncentratu i zbiornika IOS na szybie reakcyjnym Pieca Zawiesinowego. 2013 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-22. Zwiększenie pojemności roboczej zbiornika koncentratu nad Piecem Zawiesinowym. 2013 r.
 • Huta Miedzi „Głogów” – P-26. Wykonanie robót budowlano-montażowych – etap I. Program Modernizacji Pirometalurgii. 2013 r.
 • Huta Miedzi „Legnica? – Budowa nowego węzła kontaktowego dla Fabryki Kwasu Siarkowego. 2014 r.
 • Huta Miedzi ?Głogów? ? Remont pras walcowych nr I-V wraz z instalacjami odpylającymi w 2013/2014 r.
 • Huta Miedzi ?Głogów? ? Wykonanie modernizacji FKS w zakresie zabudowy dodatkowego rezerwowego skrubera RFS ? węzeł 100 i 500- powiązane z 14/2014 i 48/2014.